Skip to content Skip to navigation

Thông báo: v/v tham dự cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020;

 

Cuộc thi là cơ hội để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với biển, đảo Việt Nam, giúp học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi sẽ góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả hơn trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong toàn trường về việc tham dự Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng dự thi:
 • Sinh viên đang theo học tại trường.
 • Cán bộ, giảng viên (dưới 35 tuổi).
 1. Về hình thức thi:
 • Làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn
 • Thí sinh trải qua 03 vòng thi: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.
  • Vòng loại (4 tuần thi trong thời gian từ 14/9/2020 đến 01/11/2020)
 • Tuần 1: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00, ngày 20/9/2020
 • Tuần 2: Từ 09h00 ngày 28/9/2020 đến 22h00, ngày 4/10/2020
 • Tuần 3: Từ 09h00 ngày 12/10/2020 đến 22h00, ngày 18/10/2020
 • Tuần 4: Từ 09h00 ngày 26/10/2020 đến 22h00, ngày 01/11/2020
  • Vòng bán kết (9h00 ngày 09/11/2020 đến 22h00 ngày 15/11/2020)

     Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạnh cá nhân toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00, ngày 25/11/2020.

 • Vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc (dự kiến tổ chức 07h30 ngày 12/12/2020 tại Hà Nội).
 1. Về giải thưởng:
  • Giải thưởng cá nhân:
 • Giải thưởng tuần thi: trong 04 tuần thi, mỗi tuần sẽ trao 10 giải/bảng (01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba) cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất trong tuần. (Giấy chứng nhận và phần thưởng của Ban tổ chức)
 • Giải thưởng Vòng loại và Vòng bán kết: mỗi bảng sẽ trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 20 giải Tư cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp (Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban tổ chức)
 • Giải thưởng Vòng Chung kết xép hạng cá nhân toàn quốc: 30 giải/tháng, gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 20 giải Tư cho các thí sinh, xếp theo điểm từ cao xuống thấp.

3.2Giải thưởng tập thể:

 • 30 giải cho 30 trường học.

Chi tiết Thể lệ, các hoạt động Cuộc thi trên website chính thức Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn/; Cổng Thông tin Bộ GD&ĐT: tttp://ww.moet.gov.vn/; Fanpage: http://ww.facebook.com/hocvalamtheobac/.

      Đề nghị các đơn vị thông báo tới cán bộ, giảng viên được biết và tích cực tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”