Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Đề nghị SV có tên trong danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 kiểm tra thông tin cá nhân tại danh sách đính kèm tại cuối bài viết.  Yêu cầu sinh viên K59 lên phòng CTCT&SV bổ sung Mã sinh viên, Lớp (Đối với những...
Viện/ Khoa Ngày Thời gian Địa điểm Sinh viên Viện KT&KDQT (Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, Thương mại...
Nhằm nâng cao công tác chấm điểm Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phòng CTCT&SV thông báo tới các lớp trưởng các lớp tới tập huấn công tác đánh giá kết quả rèn luyện: Thời gian: - Sáng: 09h15  - 10h30          ...
Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ...
Nếu có ý kiến thắc mắc, sinh viên tới phòng CTCT&SV trước ngày 24 tháng 4 năm 2018 để giải quyết. Sau thời hạn trên mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được giải quyết. Danh sách sinh viên tải tại đây