Skip to content Skip to navigation

Gửi ý tưởng

"Mỗi một ý tưởng đóng góp nhỏ của bạn sẽ tạo nên một thành công to lớn.
Hãy cùng nhau tạo nên những giá trị tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa nhé!"

Thông tin tác giả
Thông tin ý tưởng
Kích thước của file phải nhỏ hơn 2 MB.
Các định dạng cho phép: gif jpg jpeg png.