Skip to content Skip to navigation

Thông báo: v/v tập huấn công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cho lớp trưởng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Nhằm nâng cao công tác chấm điểm Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phòng CTCT&SV thông báo tới các lớp trưởng các lớp tới tập huấn công tác đánh giá kết quả rèn luyện:

Thời gian: - Sáng: 09h15  - 10h30

                    - Chiều: 13h30 - 14h45

                       Ngày 06/10/2020

Địa điểm: Phòng học A303, Tầng 3 Nhà A

Thông tin đăng ký tại đây