Skip to content Skip to navigation

Lịch học chuyên đề 4 tuần SHCD SV k59 pt4

Viện/ Khoa

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Sinh viên Viện KT&KDQT (Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, Thương mại quốc tế)

Thứ 5, 22/10/2020

 9h15 - 12h00

D 201

Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh

Thứ 5, 22/10/2020

 14h00 - 17h00 

D 201

Sinh viên Khoa Tài chính ngân hàng

Thứ 6, 23/10/2020

14h00 - 17h00

D 201

Sinh viên Viện KT&KDQT (Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại)

Thứ 7, 24/10/2020

14h00 - 17h00

D 201

Sinh viên Viện VJCC 

Thứ 6, 23/10/2020

13h30 - 17h00

Tầng 3 VJCC

Sinh viên Khoa Kế toán kiểm toán

Thứ 5, 22/10/2020

9h15 - 12h00

E 101

Sinh viên Khoa Kinh tế quốc tế

Thứ 5, 22/10/2020

9h15 - 12h00

E 201

Sinh viên Khoa Luật

Thứ 5, 22/10/2020

14h00 - 17h00

E 201

Sinh viên Khoa Tiếng Pháp 

Thứ 5, 22/10/2020

14h00 - 17h00

E 301

Sinh viên Khoa Tiếng Trung Quốc

Thứ 6, 23/10/2020

15h00 - 18h00

A 303

Sinh viên Khoa Tiếng Nhật

Thứ 7, 24/10/2020

9h15 - 12h00

E 201

Sinh viên Khoa Tiếng Anh thương mại

Thứ 6, 23/10/2020

14h00 - 17h00