Skip to content Skip to navigation

Đại hội XII

Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ XII có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu cột mốc nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi và nhiệt huyết của Đoàn Thanh niên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II. Do vậy, cuộc thi thiết kế biểu trưng là một phần chuẩn bị ý nghĩa cho Đại hội. Đoàn...