Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM được thành lập vào năm 1996. Trải qua 25 năm xây dựng, hoạt động và phát triển Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương luôn xứng đáng với vai trò là tổ chức nòng cốt chính trị - xã hội của đoàn viên, sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cơ sở II cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, chương trình có ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và bản lĩnh đã tạo nên thương hiệu của sinh viên Ngoại thương, góp phần vào sự phát triển của Nhà trường, Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước.

Hiện nay, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt, học tập tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM là hơn 4000 đoàn viên. Về cơ cấu tổ chức, Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM gồm: Ban Chấp hành Đoàn trường, 50 Chi đoàn trực thuộc và 8 Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Đoàn trường gồm: CLB Applied Math & Data Science; CLB Đổi mới và Sáng tạo; CLB Luật Thương mại Quốc tế; Đội Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng TCM; CLB Lý luận trẻ; CLB Tổ chức Sự kiện và Phát thanh FTUZone; CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – RCS và CLB Students’ Companion Club

Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ X (2019 – 2022) bao gồm 21 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí Thường trực (gồm 1 Bí thư và 2 Phó Bí thư), 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 14 đồng chí Ủy biên Ban Chấp hành. Về phân công công tác, Ban Chấp hành Đoàn trường phân mảng công tác thành 04 mảng như sau: Mảng Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Mảng Phong trào, Mảng Tuyên giáo – Giáo dục và Hội sinh viên trường.

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ X (2019 – 2022):

STT

Họ và tên

Chức vụ

 1.  

Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Linh

Bí thư

 1.  

Đ/c Nguyễn Ngọc Thúy

Phó Bí thư

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Khánh Ly

Phó Bí thư

 1.  

Đ/c Trần Vạn Mạnh

Ủy viên Ban Thường vụ

 1.  

Đ/c Hà Thanh Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ

 1.  

Đ/c Trần B Ta

Ủy viên Ban Thường vụ

 1.  

Đ/c Lê Minh Trí

Ủy viên Ban Thường vụ

 1.  

Đ/c Đinh Minh Cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Hoàng Vũ Việt Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Đàm Huỳnh Thùy Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Bùi Thị Thùy Liên

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Hà Thùy Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Phạm Văn Lực

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Nguyễn Hoàng Nhi

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Trần Nữ Hoàng Nhi

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Phạm Hồ Nhất Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Nguyễn Hửu Tài

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Nguyễn Lê Hiền Thục

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Lê Đức Bảo Trân

Ủy viên Ban Chấp hành

 1.  

Đ/c Trần Thảo Vy

Ủy viên Ban Chấp hành

 

Thông tin liên hệ:
1. Đ/c Huỳnh Thị Mỹ Linh – Bí thư Đoàn trường;
SĐT: 0988657308; Email: huynhthimylinh.cs2@ftu.edu.vn;
2. Văn phòng Đoàn Thanh niên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM.

SĐT: 028.25127257 (ext: 866); Email: dtn.cs2@ftu.edu.vn.