Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II được thành lập vào năm 1996. Trải qua 28 năm xây dựng, hoạt động và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II luôn giữ vai trò là tổ chức nòng cốt chính trị – xã hội của đoàn viên, sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cơ sở II cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, chương trình có ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và bản lĩnh đã tạo nên thương hiệu của sinh viên Ngoại thương, góp phần vào sự phát triển của Cơ sở II, Nhà trường, TP. Hồ Chí Minh và của cả nước.

Hiện nay, tổng số đoàn viên đang sinh hoạt, học tập tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh là gần 4.000 đoàn viên. Về cơ cấu tổ chức, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II gồm: Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường, 52 Chi đoàn và 13 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc.

Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XI nhiệm kỳ 2022 – 2024 bao gồm 21 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí Thường trực (01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư), 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 14 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Về phân công công tác, Ban Chấp hành Đoàn trường phân mảng công tác thành 04 mảng như sau: Mảng Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Mảng Phong trào, Mảng Tuyên giáo – Giáo dục và Hội sinh viên trường.

 

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XI nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm:

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Đ/c Phạm Văn Lực

Bí thư

2

Đ/c Nguyễn Trần Minh Khôi

Phó Bí thư

3

Đ/c Nguyễn Minh Hiếu

Ủy viên Ban Thường vụ
Chánh Văn phòng Đoàn trường

4

Đ/c Trần Thị Tuyết

Ủy viên Ban Thường vụ
Chủ tịch Hội Sinh viên trường

5

Đ/c Nguyễn Thảo Nguyên

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thuận

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Đ/c Hoàng Đỗ Quyên

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Đ/c Trần Khai Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Đ/c Nguyễn Đức Thiện Trí

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Đ/c Phạm Ngọc Minh Trí

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Đ/c Lê Huỳnh Yến Nhi

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Đ/c Nguyễn Hồ Phương Vy

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Đ/c Phạm Phương Thiên

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Đ/c Trần Thị Thảo Vy

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Đ/c Lê Thị Mai Thi

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Đ/c Bùi Thị Diễm Quỳnh

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Đ/c Đỗ Thị Ngọc Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Đ/c Trần Trọng Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Đ/c Bùi Ngọc Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Đ/c Phan Minh Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Đ/c Võ Minh Quân

Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường khóa XI nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm:

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Trần Minh Khôi

Chủ nhiệm

2

Đ/c Nguyễn Thị Minh Thuận

Phó chủ nhiệm

3

Đ/c Nguyễn Đức Thiện Trí

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

4

Đ/c Lê Quang Vinh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

5

Đ/c Lâm Quang Vinh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

6

Đ/c Lê Thị Quỳnh Hương

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

7

Đ/c Đoàn Trần Xuân Mai

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

 

Thông tin liên hệ:

1. Đ/c Phạm Văn Lực – Bí thư Đoàn trường; SĐT: 0395.198.192; Email: phamvanluc.cs2@ftu.edu.vn;

2. Văn phòng Đoàn Thanh niên Cơ sở II:
– Địa chỉ: Phòng V001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh;
– Email: dtn.cs2@ftu.edu.vn . Điện thoại: 028.35127257 (866).